Gedragscode vrijwilligers STS-KGM

Voor al onze (vrijwillige) medewerkers is een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons actief bent als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Mochten zich bij onze vereniging situaties voordoen die niet door de beugel kunnen dan kan contact opgenomen worden met 1 van onze vertrouwenspersonen. Dit zijn:

Miriam Duiker telefoonnummer 06-17146532
Leon Zegers telefoonnummer 06-25070118